VIJF ZUILEN

De Vijf Zuilen van de Islam

De basis van de Islam rust op Vijf Zuilen en is een leidraad voor alle moslims:

  1. Shahada (de geloofsovertuiging): er is geen God dan Allah en Mohammed is Zijn boodschapper;
  2. Salaat (het gebed) het verrichten van het gebed vijmaal per dag;
  3. Saum (Vasten) eenmaal per jaar in de maand Ramadan;
  4. Hadj (Bedevaart) eenmaal in het leven, indien financiën en de gezondheid het toestaan;
  5. Zakaat (Armenbelasting) bijdrage voor de behoeftigen.

Deze onderdelen zullen nog verder worden uitgewerkt, insha Allah.